Adpatar-se per innovar

En declaracions a La Vanguardia (17/09/09), Bengt Holmstrom, catedràtic del MIT, senyala una cosa obvia però que és necessària recordar de tant en quan: “l’èxit de Catalunya depenent més de la seva creativitat que del seu tamany”. Què vol dir això? Què ja no som aquell país de mà d’obra barata on s’instal·lava la Seat dubtant entre Martorell o Bratislava. Ara som rics, i els rics no collen cargols en una cadena de muntatge. Així de fàcil. El nostre model, com senyala Sala-i-Martín, a mort d’èxit. Què hem de fer ara? Per continuar competint sense perdre competitivitat, si no podem fer les coses més barates, ni tampoc ho podem compensar-ho amb un increment de la qualitat –un pot fer les coses un 20% millor si el competidor ho fa un 20% més econòmic però aquesta dinàmica té un límit –, tenim que començar a fer altres coses, coses diferents. Fer coses diferents vol dir innovar i per innovar necessitem un nou marc institucional.

2 Responses to Adpatar-se per innovar

  1. […] El gobierno, en vez de divagar con modelos absurdos de economía sostenible, que ni son economía ni son sostenibles, debería centrar sus esfuerzos en mejorar el marco institucional en el que los empresarios han de ejercer su función creadora de riqueza. Esto es, una reforma fiscal que no penalice el ahorro ni la inversión, una reforma educativa que permita ejercer la libertad a los padres, y una reforma laboral que se adapte a los nuevos tiempos (Adaptar-se per innovar). […]

  2. […] com el benestar i la riquesa en el futur estarà determinada per la nostra capacitat d’innovar (Adaptar-se per innovar). De fer coses noves per competir en els mercats globals. Per això no ens cal un Estat propi. Ens […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: