Ferran Soriano: “Si fóssim de Madrid, no ens caldria tenir una Spanair”

El meu amic E em fa arrivar la última entrevista de Salvador Sostres al diari Avui a Ferran Soriano.

Húmilment crec que Soriano és de lo millor que ha donat el país en els últims anys. No només és un executiu de primera línea; també és un ciutadà compromés amb el seu país i la seva ciutat, i un exemple de feina ben feta per les noves generacions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: