Presentació de l’Acció Humana en Català

La primera edició de l’Acció Humana al català ja esta enllestida i sortirà a la venta el proper 7 de maig. Adjunto la Presentació de l’obra. Un text a càrrec de la junta directiva del Institut von Mises, presidit per Juan Torras i amb seu a Barcelona.

És una satisfacció per als promotors i socis de l’Institut d’Opinió Ludwig von Mises amb seu a Barcelona haver impulsat l’edició en català de l’obra senyera del pensador austríac nacionalitzat als Estats Units Ludwig von Mises (1881-1973), com un homenatge als que estan convençuts de la potència creadora i transformadora de les idees. També és important per a la defensa racional d’un marc teòric i institucional que permeti l’anàlisi d’un ordre social obert  i de les seves dinàmiques de canvi. Tot plegat en un context de cooperació social i divisió del treball, entre éssers humans que exerceixen les llibertats d’acció i associació, en un entorn de recursos escassos.

La missió de l’Institut respon precisament a aquest objectiu d’incentivar el pensament i el debat, alhora que difondre les idees que propicien un procés social en què la persona es pugui desenvolupar en l’exercici de les llibertats.

Aquest projecte no hauria estat possible sense el suport que el professor von Mises va rebre al seu dia de Joaquín Reig Albiol —deixeble directe del seu seminari a Nova York els anys cinquanta— i del seu germà Luis Reig. La Fundación Ignacio Villalonga aconsegueix publicar a l’Espanya del franquisme, en els anys del Pla d’Estabilització, les obres de Hayek, Röpke i von Mises, especialment La Acción Humana (1963). Posteriorment és Unión Editorial (deu edicions en castellà de La Acción Humana) qui manté la difusió de les idees d’aquests pensadors en èpoques difícils com el franquisme tardà i els anys de la transició fins a l’actualitat.

Amb la lectura d’una ressenya sobre l’obra de von Mises al desaparegut El Correo Catalán, el professor d’economia i arquitecte Juan Torras Trias en té coneixement a la darreria dels anys cinquanta. Des d’aleshores no en deixarà l’estudi i la difusió, i generarà una munió de seguidors pel seu contingut de ciència econòmica, com un paradigma alternatiu al neoclàssic keynesià, i per la defensa d’un ordre social en llibertat.

A la meitat dels seixanta els germans Reig mantenen el contacte personal amb Torras Trias i amb el professor Lucas Beltrán, que havia estudiat els anys trenta amb F. Hayek a Londres. Tots foren membres pioners a Espanya de la Sociedad Mont Pelerin creada per Hayek el 1947, en què van reunir els principals intel·lectuals del moment per desenvolupar i difondre els principis i institucions que havien d’inspirar una societat basada en l’exercici de les llibertats i una economia de mercat, en un moment en què el socialisme i l’intervencionisme s’apoderen del món polític i intel·lectual d’occident. La Sociedad va fer la primera reunió a Espanya a Madrid el 1978 amb la presència de Hayek i la segona a Barcelona el 1997.

Aquesta edició en català no hauria estat possible sense l’acció decidida d’aquests pioners i altres que els han acompanyat, en un entorn hostil a les seves idees, però tampoc sense el coratge intel·lectual del mateix von Mises, la biblioteca del qual fou requisada primer pels nazis poc després d’entrar a Viena i anys més tard per l’Exèrcit Roig en ocupar Berlín. No es va obrir al públic fins a la caiguda del Mur. Els defensors del materialisme dialèctic sempre han tingut clara la importancia de les idees, també les de l’economista austríac.

Com remarca el professor von Mises, aquells que volen viure en un món de cooperació social en pau, llibertat i progrés han d’estar disposats a defensar les seves idees i el marc conceptual i institucional que fan possible la seva existència.

Volem finalment agrair en nom dels membres de l’Institut el suport del professor Jesús Huerta de Soto, que ha fet un pròleg especial per a aquesta edició, la feina de l’equip del Grup 62, i l’ajut a l’edició del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. També manifestem el nostre agraïment a les institucions , sense els quals no hauria estat possible la difusió d’aquesta obra.

Antonio Argandoña, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Antoni Fernández Teixidó, Enrique Gomis, Lluís Monset, Francesc Solé Parellada, Juan Rosell, Joaquín Trigo, Juan Torras

Junta de l’Institut d’Opinió Ludwig von Mises

“Aquesta obra hauria de estar a la biblioteca de cada persona que pensa”. The Wall Street Journal

3 thoughts on “Presentació de l’Acció Humana en Català

  1. Albert

    eel que m’ha sobtat es que el proleg del llibre sigui del Huerta del Soto.Tractan-se d’una edició en català,no entenc que s’hagi triat algú que diu a la seva web que l’actual sistema d’ensanyament a catalunya d’inmersió lingüistica es un “atropello a las libertades de los ciudadanos”.Soposo que amb aquest reonament aquest senyor deu estar fent campanya activa per Espanya per tal de que es pogui fer la primaria i la secundaria en Arab,Xines,Romanés,etc.A no ser de que es tracti de la demagogia de sempre i la teoria liberal,mal entesa en aquest cas,nomes s’apliqui al català.Haurem d’ctualitzar la frase d’en Josep Plà de que no hi ha res que s’asembli més a un espanyol de dretes qe un espanyol d’esquerres i afegiri amb un espanyol “liberal”.

  2. Albert

    Quina pena que l’he acabat,l’he acabat de llegir i mira que te mes de 1.200 planes peró n’hauria pogut tenir 1.000 més,m’ho he passat de conya(m’he negat a llegir el próleg).Per cert ,esteu segurs que no el va escriure el 2009 des del més enllà en lloc del 1949?.De fet la crisi actual crec que es deu a una expansió crediticia com l’explica en Von Mises,no?.Crec que si fos viu el pobre “fliparia” en veure que en 60 anys res no ha canviat i que no s’ha apres d’economia i que cada cop hi ha més i més ESTAT.

Comments are closed.